Darba plāns 2018.gada augustam un septembrim

Datums

Laiks

Aktivitātes

Prioritātes

Joma

Vieta

Atbildīgais

22.08.

9.00

Tālākizglītības seminārs

“Prātnieku laboratorija”.

1.prioritāte

Mācīšana un mācīšanās.

Mācību saturs.

65.kab.

J.Rjazanceva

23.08.

9.00

Ugunsdrošības un darba drošības instruktāža skolotājiem un skolas darbiniekiem.

4.prioritāte

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana.

Aktu

zāle

E.Okulova

10.30

Skolas vadības sēde.

 

4.prioritāte

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana.

Direkt. kab.

I.Keiša

24.08.

9.00

Skolas apsekošana jaunajam mācību gadam.

4.prioritāte

Resursi. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana.

Skola

I.Keiša,

E.Okulova

27.08.

 

Skolas vadības sēde.

 

4.prioritāte

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana.

 

I.Keiša

27.08.

9.00 10.00

Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem pagarināts mācību gads.

2.prioritāte

Mācīšana un mācīšanās.

Atbalsts skolēniem.

Māc.

kab.

J.Rjazanceva

J.Ševčenko

27.08.

 

11.00

Metodisko komisiju sēdes.

1.prioritāte

Mācību saturs.

Māc.

kab.

J.Rjazanceva

MK vadītāji

28.08.

No 9.00

Jelgavas pilsētas skolotāju konference pirms jaunā mācību gada. Atklāto stundu apmeklēšana konkursa “Laiks iespējām” ietvaros. (Elektroniskā reģistrācija)

1.prioritāte

Mācību saturs.

Pilsētas skolas

I.Keiša

J.Rjazanceva

29.08.

11.00

Jelgavas pilsētas skolotāju konference pirms jaunā mācību gada.

1.prioritāte

Mācību saturs.

Pilsētas

KN

I.Keiša

J.Rjazanceva

30.08.

9.30

Pedagoģiskas padomes sēde “2017./2018.māc.gada izvērtējums. Mērķi un uzdevumi 2018./2019.māc.gadam”.

1.prioritāte

Mācību saturs.

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana.

Aktu

zāle

I.Keiša

J.Rjazanceva

J.Ševčenko

J.Stepanova

13.00

Metodiskās padomes sēde.

3.prioritāte

Mācību saturs.

65.kab.

J.Rjazanceva

31.08.

9.00

Izbraukuma Seminārs “Brīnumainā Latvija. Likteņdārzs.”

 

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana.

 

I.Keiša

03.09.

 

 

03.09.

10.00

Jaunā mācību gada svinīgā līnija

1.-9.klašu skolēniem.

2.prioritāte

Atbalsts skolēniem.

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana.

Pie skolas centrālās ieejas

J.Stepanova

12.00

Jaunā mācību gada svinīgais pasākums pirmsskolas sagatavošanas grupām.

2.prioritāte

Atbalsts skolēniem.

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana.

Aktu

zāle

J.Stepanova

No 01.09. – 11.09.

 

Piedalīšanās zīmējumu konkursā “Mana Vecpilsētas iela”

1.prioritāte

3.prioritāte

Mācību saturs.

Skolēnu sasniegumi.

 

S.Romanova

04.09.-

07.09.

 

Metodisko komisiju sēdes.

5.prioritāte

1.prioritāte

Mācību saturs.

Māc.

kab.

J.Rjazanceva

MK vadītāji

04.09.

8.30

Klases stunda 1.-9.klašu skolēniem “Atkal skolā”.

1.prioritāte

Atbalsts skolēniem.

Māc.

kab.

Klašu audzinātāji

06.09.

18.00

1.klašu vecāku un pirmsskolas sagatavošanas grupu audzēkņu vecāku sanāksmes klasēs.

2.prioritāte

Atbalsts skolēniem.

Māc.

kab.

J.Ševčenko

07.09.

 

Sporta svētki “Lai dzīvo kustība!”. Pēc atsevišķa grafika.

1.prioritāte

Atbalsts skolēniem.

Stadions

D.Ševčenko

V.Mišins

11.09.

 

Robotikas paraugdemonstrējumu pasākums  pirmsskolas un sākumskolas skolēniem.

1.prioritāte

3.prioritāte

Mācību saturs.

Atbalsts skolēniem.

Aktu zāle

 

11.09.

 

Skolas vadības sēde.

4.prioritāte

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana.

 

I.Keiša

 

12.09.

9.30

Dzejas dienu sarīkojums.

4.prioritāte

1.prioritāte

Mācību saturs.

Mācīšana un mācīšanās. Skolēnu sasniegumi.

Laika riteņa skvērā

J.Stepanova

13.09.

18.00

Skolas padomes sēde.

2.prioritāte

Skolas vide.

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana.

65.kab.

I.Keiša,

J.Stepanova

No 15.09.-31.10.

 

Fotokonkurss “Mana skaistā zeme” 1.-9.klašu skolēniem.

(Papildus informācija pie S.Romanovas)

1.prioritāte

3.prioritāte

Mācību saturs.

Skolēnu sasniegumi.

 

S.Romanova

18.09.

15.00

Skolas ekopadomes sēde.

5.prioritāte

Mācību saturs. Skolas vide.

48.kab.

L.Vismane

19.09.

20.09.

 

Izglītojošo ekskursiju dienas.

(Pēc atsevišķa saraksta)

1.prioritāte

 

 

J.Stepanova

Klašu audzinātāji

21.09.

13.20

“Laimes ābelītes mūsu ģimenē” – veltījums Latvijas simtgadei, paceļot Ekoskolas Zaļo karogu.

1.prioritāte

2.prioritāte

5.prioritāte

Mācību saturs.

Skolas vide.

 

I.Keiša

J.Stepanova

26.09.

18.00

2.-9.klašu skolēnu vecāku kopsapulce un vecāku sanāksmes klasēs.

2.prioritāte

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana.

Aktu zāle

Māc.kab.

I.Keiša

J.Stepanova

J.Rjazanceva

J.Ševčenko