Bibliotēka

Bibliotēkā strādā:

    • Iveta Šaicāne

Bibliotēkas darba laiks:

P: 8.00 – 16.00

O: 8.00 – 16.00

T: Darbs sistēmā „ALISE” (bibliotēka apmeklētājiem slēgta)

C: 8.30 – 16.00

P: 8.00 – 16.00

Skolas bibliotēkā Jūs varēsiet atrast nepieciešamo, zinātnisko literatūru un daiļliteratūru, laikrakstus un žurnālus, vārdnīcas un enciklopēdijas.

library.JPG

Skolas bibliotēkā ir iespējams ne tikai saņemt grāmatas mājās, bet arī izmantot lasītavas iespējas. Ir iespēja arī atrast nepieciešamo materiālu ar datora palīdzību un izprintēt to.

Bibliotēkas iekšējās kārtības noteikumi.

1.     Par bibliotēkas lasītāju var kļūt jebkurš skolas audzēknis, skolotājs un darbinieks.

2.     1. - 4. klašu lasītāji var izņemt līdz pat 5 grāmatām uz laika posmu, kas ir 1 mēnesis. Vajadzības gadījumā šo termiņu var pagarināt.

3.     Mazās un aplokšņu veida grāmatas skolniekiem obligāti ir jātur mapē, lai saglabātu to stāvokli.

4.     Ja grāmatai ir nepieciešams remonts, tad lasītājam tā ir jāsalabo.

5.     Kategoriski aizliegts veikt grāmatā dažāda veida piezīmes vai pierakstus.

6.     Programveida literatūru (obligāta literatūra, mācību stundās nepieciešamā papildus literatūra) lasītājam ir tiesības ņemt līdz tam brīdim, kad materiāls tiek pilnībā izpētīts.

7.     Enciklopēdiskos izdevumus drīkst lietot tikai bibliotēkas telpās.

8.     Visu literatūru, kura izsniegta, lasītājam ir jānodod bibliotēkā līdz mācību gada beigām!

9.     Mācību līdzekļu, un citu grāmatu nozaudēšanas gadījumā par materiāli atbildīgo personu tiek uzskatīti grāmatas ņēmēja vecāki.

Mācību grāmatu izmantošanas noteikumi.

1.     Katra mācību gada sākumā skolēni saņem mācību grāmatas, kuras izsniegtas caur BIS „Alise” sistēmu. Skolēnam ir tiesības mēneša laikā samainīt mācību līdzekli pret citu, ja šajā laika periodā tiek atklāts, ka grāmatas stāvoklis ir nepieņemams, trūks lappušu utt. Pēc šīs pārbaudes perioda pretenzijas vairs netiek pieņemtas.

2.     Katram mācību līdzeklim jābūt parakstītam un jābūt apvākotam.

3.     Skolēnam nav tiesības veikt jebkādus pierakstus, atzīmes un zīmējumus skolai piederošajā mācību grāmatā.

4.     Mācību gada beigās visas mācību grāmatas pēc klases audzinātāju un bibliotekāru pārbaudes tiek nodotas atpakaļ bibliotēkā.

5.     Mācību līdzekļa nozaudēšanas vai bojāšanas gadījumā skolniekam ir pienākums nozaudēto vai sabojāto grāmatu aizvietot ar līdzvērtīgu eksemplāru.

Grāmatu rezervēšana, pagarināšana: http://www.jzb.lv/lasitaja-celvedis/pakalpojumi/rezervesana

Jelgavas 2.pamatskolas bibliotēkas elektroniskais katalogs apskatāms šeit: http://jelgava.biblioteka.lv/Alise/lv/23/home.aspx

Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas elektroniskais katalogs apskatāms šeit: http://jelgava.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx

 

Un neaizmirsti uzvesties klusu, netraucē citiem apmeklētājiem lasīt grāmatas, neēd un neienāc sporta tērpā vai virsdrēbēs!

Bibliotēkā vari saņemt grāmatas arī uzrādot Jelgavas bibliotēku lasītāja karti!

                                        karte.jpg

 

Jelgavas 2.pamatskolas Bibliotēkas lietošanas noteikumi