Atvērto durvju diena Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā

Ceturtdien, 11.APRĪLĪ
 
JELGAVAS SPĪDOLAS VALSTS ĢIMNĀZIJĀ ATVĒRTO DURVJU DIENA
 
JAUNAJIEM 7. UN 10. KLAŠU SKOLĒNIEM UN VIŅU VECĀKIEM
 
Plkst.14.00 skolas zālē direktores un skolēnu stāstījums par skolas piedāvāto mācību virzienu izvēles iespējām
Plkst.15.00 skolotāju radošās darbnīcas, lai iepazīstinātu ar sociālo zinību, komerczinību un vides zinību virziena programmu aktivitātēm