Apsveikums 18.novembrī

 Latvija man ir gara, gara krelle,

kurā ceļš pie ceļa vērts

un katrs tajā man ir savas mūžības vērts.

/ U.Auseklis/

Lai jaunajā Valsts simtgadē mūsu katra ceļš

dara Latviju stiprāku un bagātāku!

Jelgavas 2. pamatskolas kolektīva vārdā

direktore Ināra Keiša