Mūsu kontakti

Adrese: Telefonu numuri:

Sarmas iela 2, Jelgava,
LV-3001

   Kanceleja: 63021601
   Medmāsa:  63026074
   Dežurante: 63021682
   Ēdnīca: 63029683
   Fakss: 63007218
     E - pasts: [email protected]

 

Reģistrācijas Nr.: 90000074738

Banka: LUB Jelgavas filiāle

Konta Nr.: LV07UNLA0008014130203

kods: UNLALV2X008

 

Mēs atrodamies šeit

Location map