Zvanu saraksts no 18.02.2019.

   1. 8.30 - 9.10
   2. 9.25 - 10.05
   3. 10.20 - 11.00
   4. 11.30 - 12.10
   5. 12.40 - 13.20
   6. 13.35 - 14.15
   7. 14.25 - 15.05
   8. 15.10 - 15.50

Informācija vecākiem

Godājamie vecāki!

 Lai atvieglotu skolēnu reģistrāciju pilsētas skolās jaunajam mācību gadam, piedāvājam iespēju iesniegumus uzrakstīt mūsu skolā:

6. vidusskolas darbinieki jūs gaidīs 27. maijā un 05. jūnijā no plkst.16.00 - plkst.19.00;

5. vidusskolas darbinieki jūs gaidīs 28. maijā un 06. jūnijā no plkst.16.00 - plkst.19.00.

Telpa, kur varēs uzrakstīt iesniegumus un iepazīties ar katras skolas iekšējās kārtības noteikumiem, tiks precizēta.

Jelgavas 2. pamatskolas vadība

 

 

Atzinība par 2.vietu konkursā

2019.gada 14.maijā Jelgavas 2.pamatskolas 4.klašu skolēnu komanda saņēma atzinību par 2.vietu Jelgavas pilsētas valodu jomas organizētajā konkursā "Valoda ir pilsēta, kuras uzcelšanā ikviens cilvēks iemūrējis savu akmeni".

Apsveicam!

                                                                      50002_0.JPG

Apsveicam!

          50001_0.JPG     50002.JPG   50003.JPG

Vasaras skola

 07.05. - 17.05.2019.

 

1.-4.klašu skolēnu reģistrācija

"Vasaras skolai"

Papildus informācija pa tālr. 63021601.

Koncerts

Jelgavas 2.pamatskolas

bērnu un jauniešu koris „Zvonņica”

ielūdz savus draugus uz koncertu  „Mēs dāvinām pavasari!”

10. maijā plkst. 18.00

skolas aktu zālē

Skolas atbalsta dienesta konsultācijas

Aktualizējam, ka skolā ir pieejamas skolas atbalsta dienesta konsultācijas: skolas psihologs, sociālais pedagogs, logopēds, speciālais pedagogs un skolas medmāsa.

Skolas psihologs un sociālais pedagogs sniedz konsultācijas vecākiem un skolēniem, kā arī pedagogiem saistībā ar dažādiem sociālajiem, pedagoģiskajiem un psiholoģiskajiem jautājumiem. Atbalsts tiek sniegts arī emocionālo un saskarsmes problēmu novēršanā.

Skolas psihologa darbību nosaka LR Psihologu likums un Psihologu Ētikas kodekss, kas paredz, ka individuālais darbs ar skolēniem līdz 18 gadu vecumam  notiek tikai pēc vecāku pieprasījuma un ar rakstisku atļauju.

Skolas psiholoģe Natālija Gairene-Belozuba, t. nr. 63085177, mob.t. nr. 29356880, 25. kab.

Sociālā pedagoģe Kristina Badjanova, t. nr.  63085177, 24.kab.

Psihologu bezmaksas konsultācijas vecākiem un skolēniem nodrošina Jelgavas pilsētas „Iekļaujošās izglītības atbalsta centrs” (Meiju ceļš 9). Sīkāka informācija pieejama: http://www.jelgava.lv/lv/iestades/izglītības-pārvalde/ieklaujosas-izglitibas-atbalsta-centrs/

Jelgavas 2. pamatskolas vadība

Apsveicam!

                                                            50001.JPG

Paldies skolotājai Nonnai Anohainai par skolēnu komandas sagatavošanu!

Apsveikums

     

 

                          Un, kur tu ej, tev gaismas ceļš klāts.

                                                     /Imants Ziedonis/

 

  

 

Lai Lieldienu rīts ataust

ar ticības apliecinājumu Gaismai!

 

 

                                                                                                                                 Jelgavas 2.pamatskolas kolektīva vārdā

direktore Ināra Keiša 

 

 

Lapas