Zvanu saraksts no 18.02.2019.

   1. 8.30 - 9.10
   2. 9.25 - 10.05
   3. 10.20 - 11.00
   4. 11.30 - 12.10
   5. 12.40 - 13.20
   6. 13.35 - 14.15
   7. 14.25 - 15.05
   8. 15.10 - 15.50

Apsveikums

     

 

                          Un, kur tu ej, tev gaismas ceļš klāts.

                                                     /Imants Ziedonis/

 

  

 

Lai Lieldienu rīts ataust

ar ticības apliecinājumu Gaismai!

 

 

                                                                                                                                 Jelgavas 2.pamatskolas kolektīva vārdā

direktore Ināra Keiša 

 

 

Lepojamies un sveicam!

2019.gada 10.aprīlī notika Jelgavas pilsētas starppriekšmetu - matemātikas un sociālo zinību olimpiāde 2.klasei.

1.vieta - Anna Lazareva (2.a klase)

2.vieta - Boriss Barinovs (2.c klase)

3.vieta - Mihails Azarēvičs (2.a klase)

3.vieta - Anastasija Samsanoviča (2.c klase)

Apsveicam ar teicamiem rezultātiem!

Paldies skolotājām Ingai Lipānei un Jeļenai Ševčenko par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Vasaras nodarbinātība skolēniem!

No 10.aprīla līdz 30.aprīlim ir sākusies pieteikumu pieņemšana skolēnu vasaras nodarbinātībai!

Vairāk informācijas

Pateicība

Pateicība Jelgavas 2. pamatskolai par iesaisti Jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projektā „Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ”, ko laika posmā no 2017.gada novembra līdz 2020.gada martam īsteno Izglītības attīstības centrs (IAC) sadarbībā ar British Council Latvijas pārstāvniecību.

Skolas komanda jau pārliecinoši pārstāvējusi skolu un aktīvi iesaistījusies projekta norisēs, tai skaitā trīs dienu kapacitātes celšanas seminārā Siguldā un metodiskajā seminārā Rīgā, kurā stāstīja par skolā un kopienā veiktajiem darbiem.

Vairāk informācijas

Projekts “Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ’’

Jelgavas 2.pamatskolas komanda ir iesaistījusies jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projektā “Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ’’, kuru īsteno Izglītības attīstības centrs (IAC) sadarbībā ar British Council pārstāvniecību.

Mūsu skolas komandu pārstāv divas skolotājas:

Jeļena Rjazanceva (direktores vietniece izglītības jomā un vēstures skolotāja),

Jekaterina Leskavniece (angļu valodas skolotāja) un

divi skolēni: Evelīna Kovtuna (8.b klase) un Aleksandrs Šišalovs (8.c klase).

Projektā piedalās un aktīvi darbojas 15 komandas no dažādām Latvijas skolām, piedaloties daudzveidīgās radošās darbnīcās un pasākumos, sekmējot jauniešu sadarbības kompetences, pilnveidojot kritiskās un dizaina domāšanas attīstību, ka arī medijprātības izpratni mūsdienu dzīvē, virzot jauniešus uz savu personīgo un profesionālo mērķu sasniegšanu, tā veidojot apziņu par moderno patriotismu.

Projekta ietvaros mūsu skolas komanda ir piedalījusies trīs dienu izglītojošā seminārā Siguldā, gūstot vērtīgas atziņas, sadarbojoties ar jauniešiem.

Iedvesmojoties no gūtajām zināšanām un atziņām, mūsu skolas komandas jaunieši īstenoja vienu no projekta mērķiem “ Skolēns nāk pie skolēna”, tādējādi vadot audzināšanas stundas citām klasēm un piedaloties skolas Alternatīvajā mācību dienā.

Aprīlī tika ieplānots kopīgs pasākums ar Ropažu vidusskolas, Jaunogres vidusskolas, Rīgas Purvciema vidusskolas un Jelgavas 2.pamatskolas komandām.

                   20190131_140439.jpg     20190201_110656.jpg     20190201_144945.jpg

Atvērto durvju diena Jelgavas 6.vidusskolā

17.04. 2019. plkst. 15.00

Jelgavas 6.vidusskola aicina visus interesentus uz Atvērto durvju dienu,

kurā būs tikšanās ar administrāciju, sarunas ar priekšmetu skolotājiem un

skolēni neformālā vidē varēs padarboties dažādās  darbnīcās.

Reģistrācija Jelgavas 6.vidusskolas mājas lapā.

Atvērto durvju diena Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā

Ceturtdien, 11.APRĪLĪ
 
JELGAVAS SPĪDOLAS VALSTS ĢIMNĀZIJĀ ATVĒRTO DURVJU DIENA
 
JAUNAJIEM 7. UN 10. KLAŠU SKOLĒNIEM UN VIŅU VECĀKIEM
 
Plkst.14.00 skolas zālē direktores un skolēnu stāstījums par skolas piedāvāto mācību virzienu izvēles iespējām
Plkst.15.00 skolotāju radošās darbnīcas, lai iepazīstinātu ar sociālo zinību, komerczinību un vides zinību virziena programmu aktivitātēm

Fotokonkursa rezultāti

Asociācijas "ЛАПРЯЛ" organizētājs A.Ahmatovai veltīts fotokonkurss "Я вижу всё. Я всё запоминаю, любовно-кротко в сердце берегу" notika šogad janvārī. No skolas piedalījās 4 skolnieces.

2019.gada 6.aprīli Rīgā notika uzvarētāju un nominantu apbalvošana.

Nominācijā "То пятое время года, только его словословь" ar darbu "Dabas kontrasti" 3. vietu ieguva 8.a klases skolniece Darja Lukjančikova. Apsveicam!

Paldies vizuālās mākslas skolotājai Solvitai Romanovai par skolnieču atbalstu!

                              Dasha_fotokonkurss_2foto.JPG     IMGP3375_11.JPG

Lapas